logo FinaPo

Ing. Jana Faměrová
konateľ

+421 907 701 163
jana.famerova@finapo.sk

IČO: 47541733
DIČ: 2023978550